Nyheder

Ergoterapistuderende har brug for din hjælp

08.11.2022 12:20 Forfatter: DFOI

I DFOI er vi endnu engang blevet kontakt af nogle studerende, der ønsker at sætte fokus på OI. Denne gang om ergoterapi. Har du lyst til at være én af de 5 deltagere skal du skrive til formanden, Karsten Jensen, der samler sammen oplysningerne sammen og afleverer det til de studerende. Vi håber på mange henvendelser når nu der fortsat er så stor fokus på OI.
Skriv til kj@dfoi.dk hvis du vil deltage i studiet, som du kan læse meget mere om her.

 

Beskrivelse af bachelorprojektet 

Vi er to ergoterapeutstuderende fra København som er i gang med et bachelorprojekt om osteogenesis imperfecta (OI). Vi er interesserede i at undersøge hvilke udfordringer personer med OI oplever i deres hverdagsliv og hvordan en ergoterapeutisk indsats kan bidrage til at løse udfordringerne.
Vi er interesserede i at udføre interviews med 3-5 informanter, som kommer til at vare cirka 30 min. Vi foretrækker at besøge jer i jeres hjem, men zoom kan godt fungere som et alternativ. Vi vil have en helt uformel samtale (gerne over en kop kaffe og et stykke kage) og spørge ind til hvordan det er at leve med OI. 

Resultatet for bachelorprojektet skal gerne give os en række gennemgående temaer/problematikker som personer med OI oplever i deres dagligdag, hvor vi efterfølgende i vores opgave vil have et diskussionsafsnit om hvordan ergoterapi kan muliggøre en reduktion af udfordringerne. 

I og med at OI er karakteriseret som en sjælden sygdom, er vi i øjeblikket åbne overfor at inkludere alle med OI som ville have interesse i at deltage i projektet.
Det forventes dog at du taler og forstår dansk - af hensyn til at undgå misforståelser i oversættelsen til og fra et andet sprog. Ved at deltage i vores bachelorprojekt vil du bidrage til en udvidelse af forskning vedrørende OI. Herunder gives der større opmærksomhed på OI som en sjælden diagnose, afdækning af udfordringer som opleves på daglig basis og indsigt i hvordan den ergoterapeutiske praksis kan være med til at håndtere disse udfordringer. 


David
Jeg hedder David, jeg er 29 år gammel og bor i København. Jeg har altid været interesseret i mennesker og kulturer og har derfor en baggrund i religionsvidenskab, men jeg følte at det var for distanceret fra rigtige mennesker, med rigtige problemer, og tog derfor karrierespringet til ergoterapi i stedet. Som person er jeg meget aktiv, og mine dage fyldes ud med diverse fysiske og sociale aktiviteter. Jeg er glad for at afprøve nye ting, især ting jeg ved jeg er dårlig til.

 

Razan
Mit navn er Razan og jeg er 23 år samt bor i København. Som person er jeg smilende og udadvendt, der elsker at afprøve nye ting og opleve så meget som muligt. Min faglige interesse for ergoterapifaget bærer præg af at kunne gøre en forskel for andre - store såvel små. Jeg elsker at have nærkontakt med mennesker og bliver motiveret af at kunne bidrage til noget positivt for andre.