Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af formandskabet og bestyrelsen.

Bestyrelsen består af ni medlemmer og vælges af generalforsamlingen med fem medlemmer i lige år og fire i ulige år. Der vælges to suppleanter hvert år. Suppleanterne deltager ved bestyrelsesmøder ligesom bestyrelsen kan vælge at tilknytte observatører.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, dog er der på generalforsamlingen direkte valg til formandsposten.

 

 

Karsten Jensen, formand

Formand
Karsten Jensen

Tlf.: (+ 45) 70 20 70 85
Mobil:(+ 45)  20 14 22 36

kj@dfoi.dk

Rune Bang Mogensen

Næstformand

Rune Bang Mogensen

Tlf.: 25 33 64 09
rbm@dfoi.dk

Kasserer

Patrick Lykkegaard

Tlf.: 24 80 32 48
pl@dfoi.dk

Sekretær

Kate Villadsen

Tlf.: 61 60 76 78
kv@dfoi.dk

Preben Werner Nielsen

Tlf.: 44 68 42 23
pwn@dfoi.dk

Kristina-Maj Ranch

Tlf.: 31 44 15 11
kmr@dfoi.dk

Malene Silas Jensen

Tlf.: 30 51 37 27 msj@dfoi.dk

Louise Juhler Jensen

Tlf.: 28 11 30 71‬
ljj@dfoi.dk

Marie Holm Laursen

Tlf.: 20 93 11 55
mhl@dfoi.dk

 

 

   

Suppleanter

 
Marie Krogsgaard Kjær

Marie Krogsgaard

Tlf.: 22 25 06 98
makr@dfoi.dk

 

 

       

 

 
 
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab

Foreningens regnskab varetages af: kasserer, Patrick Lykkegaard,  pl@dfoi.dk

DFOI’s revisor skal, i henhold til foreningens vedtægter, være statsautoriseret. Bestyrelsen udpeger revisoren. Foreningens regnskab revideres pt. af Dansk Revision Randers.

Regnskabet fra de seneste år kan herunder downloades som PDF-fil, eller gemmes ved højreklik på link og vælge “Gem destination som…”.

 

Beretninger

Det er formanden, der på den årlige generalforsamling aflægger beretning om bestyrelsens arbejde og foreningsaktiviteter i løbet af det forgangne år.

Download beretningerne som PDF-filer, eller gemme dem ved at højreklikke på det aktuelle år og vælge “Gem destination som…”
 

 

 

Beretninger for årene

     

 

 

 

 

 

 

 

 

GemGem