Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af formandskabet og bestyrelsen.

Bestyrelsen består af ni medlemmer og vælges af generalforsamlingen med fem medlemmer i lige år og fire i ulige år. Der vælges to suppleanter hvert år. Suppleanterne deltager ved bestyrelsesmøder ligesom bestyrelsen kan vælge at tilknytte observatører.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, dog er der på generalforsamlingen direkte valg til formandsposten.

Dansk Forening for Ostegogenesis Imperfecta er en medlemsorganisation, der har har ca. 330 medlemmer, hvor af godt en tredjedel har diagnosen osteogenesis imperfecta. Den resterende del fordeler sig med nært beslægtede pårørende (1. generationsslægtninge) for mere end halvdelen samt almindelige støttemedlemmer for den sidste del.

 

 

Karsten Jensen, formand

Formand
Karsten Jensen

Tlf.:    (+ 45) 70 20 70 85
Mobil:(+ 45)  20 14 22 36

kj@dfoi.dk

 
Rune Bang Mogensen

Næstformand

Rune Bang Mogensen

Tlf.: 25 33 64 09
rbm@dfoi.dk

Kasserer

Patrick Lykkegaard

Tlf.: 24 80 32 48
pl@dfoi.dk

Sekretær

Kate Villadsen

Tlf.: 61 60 76 78
kv@dfoi.dk

Preben Werner Nielsen

Tlf.: 44 68 42 23
pwn@dfoi.dk

Kristina-Maj Ranch

Tlf.: 31 44 15 11
kmr@dfoi.dk

Malene Silas Jensen

Tlf.: 30 51 37 27
msj@dfoi.dk

Marie Kjær Krogsgaard

Tlf.: 22 25 06 98
makr@dfoi.dk

Jacob Ø. Wittorff 

Tlf.: 20 22 24 95
jw@dfoi.dk

 

 

   

Suppleanter

 
Marie Krogsgaard Kjær

Philip Scheel

Tlf.: 60 48 57 50
phs@dfoi.dk

 

 

       

 

 
 
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GemGem