I vores vedtægter heder det sig:

"Ret til aktivt medlemskab har alle myndige personer, som har OI eller har et sjældent syndrom, der er klinisk nært beslægtet med OI samt personer, der er, eller har været, forældre, børn, søskende eller ægtefæller til disse."

Det betyder, at vi ikke kun optager medlemmer der har OI, men også personer med andre diagnoser, der er beslægtede og ligner OI. I DFOI har vi således flere andre diagnoser som bestyrelsen, efter Sjældne Diagnosers udtalelser, har godkendt. Optagelse sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering. Findes der andre mere relevante diagnoseforeninger, vil vi anbefale disse benyttes, men vi afviser ikke af den grund optagelse i DFOI.

 

 

Andre beslægtede diagnoser, med egen forening