Medicinsk behandling

Af John R. Østergaard, overlæge, dr. med. (2005).

 

OI kan ikke helbredes medicinsk.

 

Der har i de senere år i mange lande været foretaget behandlinger med bisphosphonater, som kan øge knoglemassen. Meget tyder på, at behandling med visse typer bisphosphonater hos nogle patienter med OI medfører et betydeligt fald i antallet af frakturer, reducerer smerter samt i særdeleshed modvirker rygdeformiteter. Der er imidlertid endnu ikke fuld klarhed over langtidsbivirkningerne med disse stoffer. Behandlingen reserveres derfor til de mere svære former for OI.

 

Igennem tiderne har der været forsøgt intensiv behandling med bl.a. væksthormoner, calcium, magnesium-oxid, fluorider, C-vitaminer, calcitonin. Men der foreligger ingen verificerede oplysninger om, at disse forskellige forsøg har vist nogen dokumenteret generel positiv effekt.

 

Nogle patienter med  OI har ikke en alderssvarende knogleudvikling, og det kan i visse af disse tilfælde overvejes til korrektion heraf at behandle med væksthormon.

 

Ved begyndelsen af menopause bør det altid overvejes at tilbyde kvindelige patienter med OI, der har lav knoglemasse, behandling med østrogen-præparater.

 

D-vitamin er nødvendig ved dannelsen af knogler og sollys er normalt en af de primære kilder til dannelse af D-vitamin i kroppen. Der er derfor vigtigt, at patienter med OI, der opholder sig meget indendørs, får D-vitamintilskud. Tilsvarende skal der altid gives tilskud af vitaminer og mineraler og andre nødvendige næringsstoffer i det omfang OI patienten ikke får dækket sit normalbehov heraf gennem kosten.