Hyppighed

Af John R. Østergaard, overlæge, dr. med. (2005).

 

Hyppigheden er ukendt. Men det antages, at OI i alle former og varianter forekommer i omkring 1 ud af 10.000 fødsler.

 

Type I er normalt den mildeste form for OI og tillige den hyppigste. Antallet af nye tilfælde pr. år (incidensen) udgør mellem 5/100.000 og 6,6/100.000 nyfødte.

 

OI type II, der er den alvorligste form for OI, har en incidens på mellem 1,7/100.000 og 5/100.000.

 

OI type III se i omkring 1,5/100.000 fødsler.

 

Type IV kan optræde med kun få symptomer og sikre tal for forekomsten kan derfor ikke opgives. Denne type er formentlig mere hyppig end umiddelbart antaget.

 

Hyppigheden af mellemformer og nært beslægtede varianter kendes ikke.