Gå videre til hovedindhold

Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi, hos praktiserende fysioterapeuter, til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom – der i blandt ostegenesis imperfecta, som er inkluderet i diagnoselisten.

Det er blevet muligt, at vælge en kommunal eller en privat praktiserende fysioterapeut som leverandør af den vederlagsfri fysioterapi.

 

Egen læge skal sende en kopi af henvisningen til sundhedscenterets visitator, der derved får kendskab til borgere, der får vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen har givet anledning til fortolkninger og Danske Fysioterapeuters faglige konsulent, Vibeke Laumann Hartlev, uddyber:

Diagnosen osteogenesis imperfecta er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Diagnosen er ikke omfattet under progressive sygdomme. Det betyder, at patienten skal opfylde kriterierne, der indgår i kategorien ”svært fysisk handicappet” for at kunne opnå vederlagsfri fysioterapi. 

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handikap, er følgende negative afgrænsning: En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handikap.

Der eksisterer dog en note til  diagnosekoden, der siger følgende:

Der kan være betydelig variation inden for den samme diagnose. Der skal foreligge en relevant speciallægevurdering for afklaring af progressiv sygdom.

 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi

GemGem

Støt vores landsindsamling

 


 

Støt DFOI via DrugStars

Begivenheder

30.11.19

 • 10:30-12:00 Voksenkursus 2019

  Voksenkursus 2019 – Trinity Hotel og konferencecenter

  Med ret og forbehold for  ændringer.

   

  Lørdag den 30. november

  10:30 – 12.00 Når livets skjorte bliver for kort
  Jens Maibom Pedersen, cand.theol., forstander, præst og underviser på Diakonhøjskolen, Højbjerg,

  12:00 – 13.30 Frokost

  13:30 – 15:00 Kropsforståelse når man har OI
  Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist, post.doc., master i sundhedsantropologi

  15:30 – 16:30 Kærlighed, samliv, parforhold – når man har et handicap
  Oplæg ved David Holmberg

  18:30 Fællesmiddag

                                                                                                                 
  Søndag den 1. december

  10:00 – 11:00 Rigmor Lisbeth Justesen
  Om det at blive ældre – og håndtere sin OI.

  11:00 – 12:00 Formand og næstformand orienterer om DFOI

  12:00 Skrub af sandwich

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85
kj@dfoi.dk

CVR: 130 180 06