Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi, hos praktiserende fysioterapeuter, til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom – der i blandt ostegenesis imperfecta, som er inkluderet i diagnoselisten.

Det er blevet muligt, at vælge en kommunal eller en privat praktiserende fysioterapeut som leverandør af den vederlagsfri fysioterapi.

 

Egen læge skal sende en kopi af henvisningen til sundhedscenterets visitator, der derved får kendskab til borgere, der får vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen har givet anledning til fortolkninger og Danske Fysioterapeuters faglige konsulent, Vibeke Laumann Hartlev, uddyber:

Diagnosen osteogenesis imperfecta er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Diagnosen er ikke omfattet under progressive sygdomme. Det betyder, at patienten skal opfylde kriterierne, der indgår i kategorien ”svært fysisk handicappet” for at kunne opnå vederlagsfri fysioterapi. 

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handikap, er følgende negative afgrænsning: En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handikap.

Der eksisterer dog en note til  diagnosekoden, der siger følgende:

Der kan være betydelig variation inden for den samme diagnose. Der skal foreligge en relevant speciallægevurdering for afklaring af progressiv sygdom.

 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi

GemGem