Foreningsvejledere

 

Problemer – små som store

DFOI har flere forskellig vejledere og bisiddere, der kan være dig behjælpelig ved små og store situaionet, såfremt du har et gyldigt medlemskab. Er det f.eks. vanskeligt at komme igennem ved en offentlig instans, mangler du et godt råd vedr. hjælpemiddel eller til at håndtere smertesituation, eller har du brug for at have en person med hos sagsbehandleren kan DFOI være behjælpelig. 

 

Vejledere øst for Storebælt:

Kristina-Maj Ranch, forælder
Tlf.: 31 44 15 11
kmr@dfoi.dk

 

Vejledere vest for Storebælt:

Karina Sillas Jensen, har OI og er forælder
Tlf.: 75 33 77 99
ksj@dfoi.dk

Kis Holm Laursen, forælder
Tlf.: 29 88 26 11
khl@dfoi.dk

Rune Bang Mogensen, har OI
Tlf.: 25 33 64 09
rbm@dfoi.dk

 

Vejlederne har forskellige kompetenceområder og foreningen råder over flere vejledere end ovennævnte koordinerende vejledere.

 

Alle foreningens rådigvere og vejledere er underlagt tavshedspligt.