Nyheder

Høringssvar

22.11.2019 11:38 Forfatter: DFOI

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed og har nu færdiggjort et forslag til sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen. DFOI har netop sendt et høringssvar.

I svaret lyder det: 

 

Høringssvar fra DFOI (forening for personer med medfødt knogleskørhed) vedr. Medicintilskudsnævnets anbefalinger til tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta kan kun hilse det velkomment, at Alendronat nu bliver generelt tilskudsberettiget for 70 mg. pr. ugebasis, da denne, som nævnet nævner, ganske rigtigt ofte gives. 

Vi mener dog helt generelt at det er meget uhensigtsmæssigt at basere tilskudsregler på medicinpriser, som de ser ud i oktober 2019, når man tænker på hvorledes priserne på alendronat har bevæget sig meget op og lidt ned igen det sidste halve år. 

Samtidig finder vi det også yderst uhensigtsmæssigt at adskille Forsteo og de andre teriparatider på baggrund af pris. Prisen ændrer sig løbende og hvem ved om ikke Lillys kan ende med at blive det billigste præparat. 

Desuden bør der være en overgangsordning hvor patienter i Forsteo kan færdigbehandles med dette præparat.

 

Med venlig hilsen

Karsten Jensen, 

formand