Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

17.09.2022 17:57 Forfatter: DFOI

DFOI indkalder til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 15. oktober kl. 13

Sted: Zoom 
Emne: Ekstraordinær generalforsamling
Tid: Oktober 15, 2022 01:00 PM Copenhagen

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81332112880

Meeting ID: 813 3211 2880
Passcode: 074831

 

Deltag via telefon - 1 klik
+4532728010,,81332112880#,,,,*074831# Danmark
+4532728011,,81332112880#,,,,*074831# Danmark

Deltag via telefon
        +45 32 72 80 10 Danmark
        +45 32 72 80 11 Danmark
        +45 47 37 25 75 Danmark
        +45 89 88 37 88 Danmark
        +45 32 70 12 06 Danmark
        +45 32 71 31 57 Danmark

Meeting ID: 813 3211 2880
Passcode: 074831

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Ændring af vedtægter i §19
  • Fra:
  • Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål.”
 • Til:
  ”Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land.”
 1. Evt.

 

Hvorfor nu det?
Som du måske alle, har bestyrelsen gennem længere tid arbejdet for at få en godkendelse til §8A og §12A i Ligningsloven. Et arbejde DFOI har deltaget i via Sjældne Diagnoser. Normalvis er der en lang række krav man skal opfylde – men via lobbyarbejdet gennem Sjældne Diagnoser er vi som ”sjælden forening” fritaget fra de fleste krav.

 

Hvad er §8A & §12A
Kort fortalt, betyder en godkendelse §8A & §12A, at man kan donere et bidrag til eksempelvis DFOI og samtidig trække bidraget fra på selvangivelsen på samme måde som man fratrækker et kørselsfradrag eller rentefradrag. Det betyder også, at nogle personer formentlig vil have lidt lettere ved at løfte pengepungen….

 

Betydning af §8A & §12A
Bliver vi §8A & §12A-godkendte betyder det også, at der kan være nogle gebyrer vi slipper for i banken. Samt at noget af kassererens arbejde med Handicappuljen kan gøres en lille bitte smule lettere. Samtidig er det en form for blåstempling ved visse aktiviteter når man har en §8A & §12A-godkendelse.

Moms
Når man har en §8A & §12A-godkendelse kan man også søge momskompensation. Dvs. at vi kan få noget af momsen refunderet når vi køber noget – eksempelvis når vi lejer Trinity til årskursus, betaler for vores bestyrelsesmøder på Fjelsted Skovkro osv. Vi får ikke alt momsen tilbage, men noget af den. 

 

Facebook
Vi vil også pr. automatik kunne indsamle penge via Facebook-donationer. Mange medlemmer har spurgt os, hvorfor DFOI ikke er på listen over mulige donationsmuligheder ved fødselsdagsindsamlinger. Og i NFOI får de altså ret mange penge ind.

Bestyrlesen tror ikke, at vi nødvendigvis får mange bidragsydere, der giver penge direkte til os og trækker det fra på selvangivelsen. MEN vi tror vi kan hente en del ”gode” penge i momskompensation og via Facebook.

Det var så ikke helt kort fortalt, men lidt halv-langt…..

 

Afslag på ansøgning
DFOI har ansøgt om §8A & §12A-godkendelse og fået afslag! Argh…. Vi opfylder alle betingelser, men der mangler en lille præcisering i vores vedtægter.

I lovteksten hedder det, at man skal oplyse hvor éns formue skal gå hen ved opløsning af foreningen. Der står også specifikt, at det skal være en dansk forening eller inden for EU/EØS-samarbejdet. I vores vedtægter står der:  ”Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål. ”   Og dén oplysning om opløsning er desværre ikke nok for SKAT og Ligningsnævnet.

Vi SKAL præcisere, at den forening skal være dansk – eller ligge inden for EU/EØS.

Ansøgningsfristen var den 1. oktober. Men DFOI har fået dispensation til at kunne strække den, hvis vi altså skynder os lidt. Dvs. vi stadig kan nå det i år – næste frist er 1. oktober 2023 – og det er lidt ærgerligt hvis vi skal vente så lang tid.

 

Forslag til vedtægtsændring i §19
Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring via en ekstraordinær generalforsamling og nedenstående tidsplan. 

Vedtægterne skal ændres 
Fra:
Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål.”

Til:
”Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land.”

Ekstraordinær generalforsamling - hvordan det?

I vedtægterne hedder det:

§ 12.1 Generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling helt eller delvist skal gennemføres fysisk eller digitalt.

Bestyrelsen kan beslutte, at en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udsættes helt eller delvist, såfremt det ikke er muligt eller forsvarligt at gennemføre fysisk eller digitalt.

Såfremt en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udsættes, fortsætter bestyrelsen indtil generalforsamling afholdes og eventuelle valg afholdes. 

Bestyrelsen skal holde sig indenfor et for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfectas sædvanligt driftsbudget. 

Bestyrelsen skal sikre, at Dansk Forening for Osteogenesis Imperfectas administreres bedst muligt i henhold til foreningens interesser og forpligtelser. 

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal afholdes, hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom med motiveret dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.

Der føres protokol for det på generalforsamlinger passerede.

Dvs. vi kan godt afholde en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen kan træffe afgørelse om dette.

Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes inden for 2 måneder efter det er annonceret. Ordinære generalforsamling skal ske med indkaldelse med dagsorden skal oplyses alle medlemmer senest 3 uger før mødet (jf. §12.1).

Dvs., vi bør indkalde til ekstra ordinær generalforsamling på dag x og afholde forsamlingen dag x + 3 uger.

Vedtægtsændring iflg. nuværende vedtægter

§18
Ændringer af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen traf beslutning, lørdag den 10. september, om processen for vedtægtsændring. 

 

Tidslinje

Lørdag den 10. september
Træffer en beslutning

Uge 37                                                                                                                                                                                                                   Indkaldes til generalforsamling til medlemmerne

Lørdag den 15. oktober
Afvikling af selve generalforsamlingen.                                                                                            

Søndag den 16. oktober og uge 42
Underskrivelse af vedtægterne af bestyrelsen 

Uge 42/uge 43                                                                                                                                                                            De reviderede vedtægter indsendes til SKAT.

 

Nuværende vedtægter
https://www.dfoi.dk/side.asp?wkid=21331&side=8&navid=11

Forslag til kommende vedtægter
​LINK

Kalenderinvitation
LINK