Regnskab


Foreningens regnskab varetages af: kasserer, Patrick Lykkegaard,  pl@dfoi.dk

DFOI’s revisor skal, i henhold til foreningens vedtægter, være statsautoriseret. Bestyrelsen udpeger revisoren. Foreningens regnskab revideres pt. af Dansk Revision Randers.

Regnskabet fra de seneste år kan herunder downloades som PDF-fil, eller gemmes ved højreklik på link og vælge “Gem destination som…”.

 

Hovedregnskaber

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Puljeregnskaber


DFOI er lovgivningsmæssigt forpligtet til at publicere puljeregnskaber, der kun indeholder selve puljeregnskabet og ikke andet. Udover at puljeregnskaberne indgår i det samlede hovedregnskab ovenfor kan de nedenfor ses som separate opgørelser.
 

Landsindsamling  

 

  •  
  • 2021


 

 

Beretninger


Det er formanden, der på den årlige generalforsamling aflægger beretning om bestyrelsens arbejde og foreningsaktiviteter i løbet af det forgangne år.

Download beretningerne som PDF-filer, eller gemme dem ved at højreklikke på det aktuelle år og vælge “Gem destination som…”  


 

Beretninger og generalforsamlingsreferater for årene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GemGem