Diagnosen juvenil ideopatisk osteoporse, også tiltider beslægtet med adult ideopatisk osteoporose er beslægtet med osteogenesis imperfecta, idet, der er tale om knogleskørhed som er medfødt. Tilstandene minder om såkaldt almindelig osteoporose som har sin egen diagnoseforening på www.osteoporoseforeningen.dk.

Juvenil- og adult-idiopatisk knogleskørhed er en meget sjælden variant af primær knogleskørhed (juvenil- og adult-idiopatisk knogleskørhed). Denne form kan ramme personer af begge køn i relativt ung alder. Man kender ikke årsagen til, at den opstår og er nærmest ubeskrevet i Danmark.