Gå videre til hovedindhold

DFOI’s etiske retningslinjer overfor lægemiddelindustrien

 

Samarbejde med medicinalindustrien

Etiske retningslinjer for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfectas (DFOI) samarbejde med medicinalindustrien 

Nedenstående retningslinjer gælder for samarbejdet mellem DFOI og medicinalindustrien. Ved ”DFOI” forstås her tillidsvalgte Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta, også kaldet ”organisationen”. Ved ”medicinalindustrien” forstås her de virksomheder, som producerer og/eller markedsfører medicin.

 

Grundprincipper

Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og DFOI skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet. 

 

Ethvert samarbejde skal være baseret på skriftlige aftaler, der gøres tilgængelige på DFOI’s hjemmeside. 

 

Økonomiske støtte

Støtte modtages udelukkende til DFOI’s arbejde samt til deltagelse i konferencer eller møder, som er relevante for organisationens tillidsvalgte og ansatte eller fagpersoner, der kan tænkes at deltage i konferencer, relateret til OI. 

 

Støtte kan være direkte økonomisk støtte i form af kontant udbetaling og/eller støtte i form af flybilletter, hotelophold, transportomkostninger, forplejning eller andet. Støtte kan eksempelvis også være økonomisk projektorienteret støtte til arrangementer, eller publicering af materialer.

 

Alle aftaler om økonomisk støtte til DFOI varetages af formand og kasserer.

 

DFOI må ikke være eller fremstå som værende forbundet med én enkelt virksomhed. 

 

Den samlede økonomiske støtte fra medicinalindustrien bør ikke overstige 20 pct. af DFOI årlige omsætning. Undtaget herfra er konkret projektstøtte. 

 

Økonomisk støtte til DFOI må ikke være forbundet med særlige vilkår, bortset fra de økonomiske midlers anvendelse til specifikt formål. 

 

Medlemmer af DFOI’s bestyrelse eller ansatte, der betjener organisationen må ikke i egenskab af deres tilknytning til DFOI modtage gaver for en værdi over 700 kr. som reguleret ved de normale skatteregler for modtagelse af firmagaver. Pr. 23. september 2008 er beløbsgrænsen 700 kr.

 

 

Omtale af samarbejdet

 

Medicinalvirksomheden må ikke have bestemmende indflydelse på DFOI’s omtale af samarbejdet.

 

Enhver omtale af et samarbejde med DFOI samt anvendelse af organisationens navn og logo må kun finde sted efter konkret aftale med formand og eller næstformand i DFOI.

 

DFOI anbefaler ikke bestemte lægemidler eller behandlingsmetoder.

 

DFOI omtaler samarbejdet på organisationens hjemmeside i mindst et halvt år efter samarbejdet er ophørt ligesom økonomiske tilskud fra virksomheder fremgår af organisationens regnskab med navns nævnelse af de tilskudsgivende virksomheder.

 

 

Således vedtaget af bestyrelsen, februar 2009, og løbende behandlet

 

Støt vores landsindsamling

 


 

Støt DFOI via DrugStars

Begivenheder

30.11.19

 • 10:30-12:00 Voksenkursus 2019

  Voksenkursus 2019 – Trinity Hotel og konferencecenter

  Med ret og forbehold for  ændringer.

   

  Lørdag den 30. november

  10:30 – 12.00 Når livets skjorte bliver for kort
  Jens Maibom Pedersen, cand.theol., forstander, præst og underviser på Diakonhøjskolen, Højbjerg,

  12:00 – 13.30 Frokost

  13:30 – 15:00 Kropsforståelse når man har OI
  Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist, post.doc., master i sundhedsantropologi

  15:30 – 16:30 Kærlighed, samliv, parforhold – når man har et handicap
  Oplæg ved David Holmberg

  18:30 Fællesmiddag

                                                                                                                 
  Søndag den 1. december

  10:00 – 11:00 Rigmor Lisbeth Justesen
  Om det at blive ældre – og håndtere sin OI.

  11:00 – 12:00 Formand og næstformand orienterer om DFOI

  12:00 Skrub af sandwich

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85
kj@dfoi.dk

CVR: 130 180 06