Gå videre til hovedindhold

Tandbehandling og tandpleje

 

Specielle tandproblemer ved OI

Personer med OI kan have tanddannelsesfejl i form af dentinogenesis imperfecta (DI). En tand består yderst af emaljen, dernæst kommer tandbenet (= dentinen) og inderst findes nerven (= pulpa). Ved DI er tandbenets (dentinens) struktur og dannelse abnorm. Sværhedsgraden kan variere en del. Tænderne bliver gråligt misfarvede, emaljen skaller nemt af og nerven i tanden skrumper.

Undersøgelser viser varierende hyppighed af DI hos personer med OI. Der angives hyppigheder fra 20 til 75 pct. Størst hyppighed i mælketandsættet. Der er tale om udpræget arvelighed af DI.

Personer med DI får typisk behov for kronebehandling af et stort antal tænder, og OI er nævnt i Sundhedsstyrelsens specialeplan som én af de sygdomme, der kan opnå tilskud til tandbehandling.

 

 

 

 

 

 

Centrenes opgave

Centrenes primære opgave er diagnostik og behandlingsplanlægning samt opsamling af viden og erfaring. Dette skal ske ved etablering og opretholdelse af kontakt til patienter fra de tidlige barneår til voksentilværelsen. Centrenes sekundære opgave er i få tilfælde at kunne tilbyde højtspecialiseret behandling. Det er bopælskommunerne, der har kompetencen til at beslutte, hvor behandling skal udføres, jf. nedenstående.

 

Behandling af børn

Nødvendig behandling i barne- og ungdomsårene under 18 år varetages af den kommunale tandpleje i hjemkommunen. Der er tale om en primær-kommunal udgift. Behandlingen udføres efter rådgivning fra videnscentrene og kan i sjældne tilfælde udføres som højt specialiseret behandling i videnscentrene. Behandlingen drejer sig typisk om beskyttelse af tænderne med stålkroner, bideskinner m.m.

 

Behandling af voksne

Den voksne OI-patient med DI vil i mange tilfælde få behov for fremstilling af mange kroner på de permanente tænder. Mulighederne for finansiering af disse kroner afhænger af behandlingens kompleksitet. Hvis den betragtes som almen tandbehandling, vil det være for egen regning. Hvis der er tale om specialiseret behandling, vil det være en kommunalt betalt behandling.

Praksis efter den gamle lovgivning var at give bevillinger til patienter med DI, når der var behov for kroner, og denne praksis kan forventes videreført – men det sker altid efter en konkret vurdering i specialtandplejen. Videnscentrene har ingen muligheder for at give bevillinger til behandling.

 

Komplikationer til behandling

Kronebehandling indebærer beslibning af tænderne. Denne beslibning kan medføre beskadigelser af nerven (pulpa), men risikoen er sandsynligvis lille, da nerven ved DI er skrumpet. En senkomplikation er krone- og rodfrakturer. Tandbenet bliver gradvist mere skør, og ved uheldige belastninger kan der optræde frakturer. Tilstanden er ofte ubehandlelig, og en eventuel forudgående kronebehandling beskytter ikke nødvendigvis mod disse frakturer.

Den midaldrende OI-patient med DI kan på den måde opleve et større eller mindre tandtab. Tandtabet kan erstattes af proteser i form af aftagelige proteser eller broer. Erfaringerne med indsættelse af tandimplantater på OI-patienter er få og dårligt beskrevne. Kan implantaterne hele på samme måde som hos personer med normale knogler, vil det være en ideel behandlingsmetode. Behandling af tandtab efter tidligere kronebehandling vil blive betragtet som en omlavning, jf. nedenstående.

 

 

 

Støt vores landsindsamling

 


 

Støt DFOI via DrugStars

Begivenheder

30.11.19

 • 10:30-12:00 Voksenkursus 2019

  Voksenkursus 2019 – Trinity Hotel og konferencecenter

  Med ret og forbehold for  ændringer.

   

  Lørdag den 30. november

  10:30 – 12.00 Når livets skjorte bliver for kort
  Jens Maibom Pedersen, cand.theol., forstander, præst og underviser på Diakonhøjskolen, Højbjerg,

  12:00 – 13.30 Frokost

  13:30 – 15:00 Kropsforståelse når man har OI
  Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist, post.doc., master i sundhedsantropologi

  15:30 – 16:30 Kærlighed, samliv, parforhold – når man har et handicap
  Oplæg ved David Holmberg

  18:30 Fællesmiddag

                                                                                                                 
  Søndag den 1. december

  10:00 – 11:00 Rigmor Lisbeth Justesen
  Om det at blive ældre – og håndtere sin OI.

  11:00 – 12:00 Formand og næstformand orienterer om DFOI

  12:00 Skrub af sandwich

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85
kj@dfoi.dk

CVR: 130 180 06