Nyheder

Tilmelding til Årskursus og sommerlejr

20.02.2017 20:33 Forfatter: DFOI

 

Tilmeld dig her: 

http://dfoi.dk/login.asp?wkid=21331&navid=24

 

Lige nu er tilmeldingen i fuld gang til Årskurset for vores medlemmer. Du kan læse meget mere om vores to arrangementer inde i OI-Magasinet hvor der er mange detajler om program, sted, tid osv. Her følger programmet for Årskurset, der denne gang foregår i Odder.

Sted: Montra Odder Park Hotel, Torvald Køhlsvej 25

8300 Odder

Fredag den 19. maj

15-18  Tjek ind for bestyrelsen
18.30  Bestyrelsen samt pårørendes årlige spisning
21:00  Bestyrelsesmøde og regnskabsunderskrivelse

           

Lørdag formiddag den 20. maj

10:00-10:15  Tjek ind
10:15-10:30  Velkomst og info
10.30-11.15  Trine L. Albertsen, afdelingslæge, Smertecenter Syd, OUH,  smertebehandling                                                     
                     http://www.ouh.dk/wm164003

11:15-12:00 Hans Gjørup, specialtandlæge i ortodonti, ph.d. og leder af Odontologisk Landsdels- og      
                    Videnscenter, Århus.

Hans Gjørup fortæller om sine forskningsresultater på baggrund af undersøgelsen af bl.a. DFOI’s medlemmer

12:00-13:30  Frokost
13:30-15:00  Generalforsamling
15:00-15:30  Pause
15:30-17:00  Riis-Ekspeditionen – at rejse i de norske fjelde som kørestolsbruger.

17.00-17.30                   Konstituerende BSM

 

Søndag den 21. maj
10.00-10.45 Genetik, arvelighed, genetisk udredning og sekventering.
                     Ida Vogel, overlæge, dr.med, Klinisk Genetisk afdeling, AUH http://www.cffd.dk

11.15-12.00 Information om den nye servicelov, der træder i kraft 1. januar 2018.

                     Inge Louv, socialrådgiver og handicapkonsulent.
12:00  Udlevering af sandwich til hjemrejsen….

 

Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 20. maj 2017 - kl. 13:30

 

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning for 2016
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 – herunder fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen – efter tur,
  • Karsten Jensen – modtager genvalg
  • Kis Holm Laursen – modtager ikke genvalg
  • Preben Werner Nielsen – modtager genvalg
  • Rune Bang Mogensen – modtager genvalg
  • Valg af to suppleanter – hvert år
  • pt. Sonja Dahl Christoffersen
  • pt. Therese Hedal
 6. Eventuelt – herunder kan alt diskuteres, men intet besluttes

 

Medlemmer, der ønsker sager til beslutning under pkt. 4, må meddele bestyrelsen dette skriftligt, senest 4 uger før

generalforsamlingen.

Støt vores landsindsamling

 


 

Støt DFOI via DrugStars

Begivenheder

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85
kj@dfoi.dk

CVR: 130 180 06