Nyheder

Kontingentopkrævning

24.02.2021 14:39 Forfatter: DFOI

Vi er nu nået til det tidspunkt på året, hvor kontingentet skal fornyes.

Kasserer, Patrick Lykkegaard, har netop udsendt den årlige medlemsopkrævning. Er man tilmeldt Betalingsservice sker betalingen helt automatisk.

Da vores tilskudsmuligheder er MEGET afhængige af antallet af medlemmer vil vi derfor opfordre dig til at du også melder resten af din familie ind i DFOI.

Medlemskab for personer med OI og deres 1. generationsslægtninge koster kr. 250. For alle andre, dvs. støttemedlemmer, koster det kr. 200. Foreninger og virksomheder betaler kr. 400.

Børn under 18 år er gratis – og alle husstandens børn er gratis medlemmer. Og som noget nyt har DFOI’s generalforsamling vedtaget, at er man mellem 18 og 25 år er det også gratis at være medlem af Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. Derfor kan du rette henvendelse til formanden, hvis du er mellem 18 og 25 år, eller har børn under 18 år, der skal tilmeldes. Som sagt er det gratis.

Har du i dag et medlemskab, er mellem 18 og 25 år, bliver medlemskabet automatisk konverteret til et gratis medlemskab. Du skal således ikke gøre noget. Det samme hvis dit barn går fra at være under 18 år – til over 18…. så konverterer vi det ligeledes helt automatisk. Dog vil vi gerne have oplyst e-mail-adresse på vedkommende.

Hvis du har spørgsmål eller adresseændring er du velkommen til at kontakte kasserer, Patrick Lykkegaard, pl@dfoi.dk, eller formand Karsten Jensen, kj@dfoi.dk.

Er du endnu ikke medlem og ønsker at blive det kan du klikke her:
https://www.dfoi.dk/side.asp?wkid=21331&side=85&navid=26