Nyheder

Åben for tilmelding til årskursus og sommerlejr

15.02.2021 20:45 Forfatter: DFOI

Åben for tilmelding til årskursus og sommerlejr

Nu åbnes der for tilmelding af medlemmer til årskursus og sommerlejren i 2021. 

Klik på Medlemlogin – indtast dit medlemsnummer, der står på bagsiden af OI-Magasinet og i de mails du modtager med bladet. Indtast også dit password.

ÅRSKURSUS & GENERALFORSAMLING

Sted: Sydhavns Plads 15, 2450 KBH

 

Lørdag den 29. maj
10:00-10:15 Tjek ind
10:15-10:30 Velkomst og info
10.30-12.00    Resultaterne af Mereo Biopharmas Asteroid-studie for voksne. Jannie Dahl Hal, ph.d. AUH

12:00-13:30 Frokost

13:30-15:00 Generalforsamling
13:30-15:30  OK Benzin kommer med et godt tilbud
15:00-15:30 Pause
15:30-16:30  Carsten Juul, Metafied, psykolog.
Om frygten, og det stressende om det at frygte et brud. baseret på nyeste forskning inden for metakognitiv terapi der netop kan håndtere bekymringer (der kan udvikle sig til angst og stress).

16:30-17:00  Konstituerende bestyrelsesmøde. 
18:30            Middag

 

Søndag den 30. maj
10.00-11:30  The Back To Life Project
Oplæg ved stifter Mikkel Salling Holmgaard www.thebacktolifeproject.com
11.40-12.00  Evaluering

12:00            Skrub-af-sandwich

Ønskes der ankomst allerede fredag giver Scandic Sydhavn rabat til medlemmer af DFOI.
 

Pris
Aktive medlemmer fra det 18. år
kr. 400,-

Ægtefælle/samlever, minimum støttemedlem 
kr. 400,-

Ægtefælle/samlever, uden et medlemskab 
kr. 800,-

Familiens børn/unge under 18 år, samt én ansat hjælper kan deltage gratis.

 

SOMMERLEJR

Den 24.-31. juli – og i Skærbækcentret i det Sydjylland.

Der er reserveret 19 huse hvoraf de 5 er nyere handicapegnede. Alle med plads til 6-8 personer. Indretning og interiør kan dog variere.

Som ved tidligere sommerlejre, er alle familier på egen kost hele ugen, hvis intet andet er udmeldt.

Grundet corona-restriktionerne er telt & grill-aften pt. sat på standby. Mere herom senere.

Pris
For at tilmelde sig, skal minimum én af deltagerne i et hus være aktivt-medlem.

  • Familier, med eller uden børn/unge: Pris pr. hus / uge kr. 2.500,-
  • Unge, der eventuelt vil booke sammen: Pris pr. hus / uge kr. 2.500,-
  • Én ansat/lønnet hjælper kan deltage uden ekstra betaling.
  • Gæstepriser – se her i OI-Magasinet på side 9.

 

Har du problemer med tilmelding kan du skrive eller ringe til formanden eller kassereren på:
kj@dfoi.dk, tlf.: 20 14 22 36 eller pl@dfoi.dk tlf.: 24 80 32 48.

 

Generalforsamling

Generalforsamling i DFOI lørdag den 29. maj 2021 – kl. 13:30, Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1: Valg af dirigent og stemmetællere

2: Formandens beretning for 2020

3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for 2020 
- Herunder fastsættelse af kontingent. 
- Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser.
4: Indkomne forslag
5: Valg til bestyrelsen 

- Direkte valg, formand: 
- Karsten Jensen               (modtager genvalg)

 -Øvrige:
- Rune Bang Mogensen   (modtager genvalg)
- Preben Werner Nielsen  (modtager genvalg)
- Malene Silas Jensen       (modtager genvalg)

- Valg af to suppleanter 

pt. Marie Kjær Krogsgaard

6: Vedtægtsændring
7: Eventuelt

Valghandlingen
Formand                   (ulige år)
3 medlemmer            (ulige år)
5 medlemmer            (lige år)
2 suppleanter            (hvert år)

Ikke på valg
Patrick Lykkegaard, Kristina-Maj Ranch, Kate Villadsen, Louise Juler Jensen, Marie Holm Laursen,

 

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har til DFOI’s ordinære generalforsamling følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter.

§ 8 Bestyrelsen
Nuværende: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Forslag a) Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer og 1-4 suppleanter.

§ 9 Bestyrelsesopgaver
Nuværende: Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt bestyrelsens medlemmer, næstformand, kasserer og sekretær.
Forslag b) Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt bestyrelsens medlemmer, næstformand og sekretær.

Nuværende: Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.
Forslag c) Formand og kassere vælges ved direkte valg på generalforsamlingen således: formand i ulige år og kasserer i lige år.

§ 16 Dagsorden for generalforsamling

Nuværende: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
- Formand (ulige år)
- 3 medlemmer (ulige år)
- 5 medlemmer (lige år)
Valg af suppleanter:
- 2 suppleanter (hvert år)
6. Eventuelt

Forslag d)

§ 16 Dagsorden for generalforsamling
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
- Formand (ulige år)
- Kasserer (lige år)
- 3 medlemmer (ulige år)
- 4 medlemmer (lige år)

Valg af suppleanter:
- 1-4 suppleanter (alle år)
6. Eventuelt