Nyheder

Webinar for sjældne borgere

02.07.2020 10:12 Forfatter: DFOI

I august og september 2020 er der mulighed for at prøve et webinar i Sjældne Diagnosers Helpline. Det er et nyt tiltag, hvor sjældne borgere både får et fagligt input og del i hinandens erfaringer om emner som går på tværs af diagnoser.

Alle sjældne borgere kan deltage. Så hvis du selv en sjælden diagnose, eller du er pårørende til én, der har, så er du velkommen.

Find mere information om dato og temaer her: 

https://sjaeldnediagnoser.dk/webinarer-i-helpline-vaer-med/