Nyheder

Vaccination mod lungebetændelse

29.04.2020 16:59 Forfatter: DFOI

DFOI har spurgt vores lægefaglige rådgivere om råd i forbindelse med pneumokoksygdom – også kendt som lungebetændelser.

Den seneste tid med udbredt coronavirus i befolkningen har givet årsag til bekymring blandt sårbare og ældre. En af de hyppigere årsager til alvorlig lungebetændelse er pneumokoksygdom, der desuden kan medføre blodforgiftning og hjernehindebetændelse. 

Vaccine mod pneumokoksygdom har gennem flere år været en del af børnevaccinationsprogrammet og har kunnet gives under klausuleret tilskud til sårbare og ældre.

Ifølge anbefaling fra sundhedsstyrelsen den 22. april 2020 tilbydes gratis pneumokokvaccination til personer, der er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. 

Vaccinationen gives hos praktiserende læge eller på vaccinationsklinik. Vaccinationen dækker infektioner forårsaget af de hyppigste pneumokok bakterier. Vaccinen kan ikke i sig selv give pneumokoksygdom.

Pneumokokvaccination kan gives til alle og tilbydes nu til særligt sårbare og ældre over 65 år:

Personer på +65 år og personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering. Herunder kroniske hjerte- og lungesygdomme, diabetes, medfødt eller erhvervet immundefekt, påvirket vejrtrækning på grund af nedsat muskelkraft, kronisk lever- og nyresvigt og andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at lungebetændelse udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Læger tilknyttet de endokrinologiske afdelinger, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Hvidovre Hospital med behandlingsansvar for voksne med OI, vurderer at personer med moderat til svær OI, hvor rygdeformiteter påvirker vejrtrækningen, og ældre personer (+65 år) med OI falder indenfor sundhedsstyrelsens anbefaling, og anbefaler at hvis man tilhører en af disse grupper lader sig vaccinere mod pneumokoksygdom. 

Enhver med OI kan tage kontakt til sin praktiserende læge med henblik på en individuel vurdering og rådføring forud for stillingtagen til vaccination.

Beskyttelsen efter vaccination varer i en række år. Er man vaccineret, anbefales det at kontakte sin læge ift. vurdering af tidpunkt for, hvornår man bør lade sig vaccinere igen.

 

 

Jannie Hald, læge, ph.d.

Lars Folkestad, læge, ph.d.

Jens-Erik Beck Jensen, overlæge, dr.med., ph.d.

Bente Langdahl, professor, dr.med., ph.d.