Nyheder

Årskursus og generalforsamling 2020

16.04.2020 10:11 Forfatter: DFOI

 

Meddelelse til medlemmer og andre interesserede

Den korte version
Vi udskyder årskursus og generalforsamling til uge 44, 2020. Programmet ændres ikke. Baggrunden herfor uddybes.

 

Den lange version: Statsministeriet lukker for forsamlinger over 10 personer
DFOI’s årskursus og generalforsamling skulle efter planen have været afviklet den 18. og 19. april 2020, men grundet corona-situationen må vi som bekendt, og tidligere udmeldt, udskyde arrangementerne. Ganske i overensstemmelse med kravene fra Statsministeriet. Ja, faktisk kan vi ikke afvikle arrangementet, da hotellet er lukket ned. Vi takker for de positive tilbagemeldinger på vores tidligere udmelding.

Udskydes til uge 44 2020
Planen var, at vi ville afvikle en ekstraordinær online generalforsamling med dét ene punkt – at udskyde den ordinære generalforsamling til uge 44. Denne uge er valgt da hotellet ikke kunne modtage os før. Og forhåbentlig er vi så langt inde i corona-faserne, at uge 44 er en optimal løsning. 
     Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afvikles inden 1. juni. Men bestyrelsen finder det alt for usikkert, og problematisk i forhold til indkaldelsesproceduren, at skulle planlægge noget fra den forventede åbning den 10. maj til den 1. juni.
     Skulle der opponeres mod beslutningen kan man gøre det i et skriftligt brev til DFOI’s formand, hvorefter bestyrelsen vil drøfte sagen. Det samme bliver muligt i 14 dage fra den 31. oktober.

 

Hvad så med 2021?
Bestyrelsen er bevidst om, at årskursus 2020 og 2021 kommer til at ligge meget tæt på hinanden, men for ikke at ændre alt for meget i vores kursuscyklus, hvilket også passer bedst ind i puljeansøgningerne, vælger vi indtil videre, at holde fast i kursustidspunktet for 2021, som bliver 28.-30. maj i Odder.

 

Murphys Lov: Hvis noget kan gå galt – så går det galt
Den første plan var, at lave en virtuel generalforsamling. Altså, en online generalforsamling på internettet. Det lød ret simpelt. Bestyrelsens IT-kyndige afprøvede en håndfuld mødemodeller og løsninger og valgte en løsning fra Zoom. 
     Denne løsning volder os problemer med en validering af vores konto til frivillige organisationer. Den gratis version er ikke helt tilstrækkelig. Zoom er under pres pga. massiv kundetilgang og under endnu større pres pga. en massiv skandale om datalæk. Og – vi kunne ikke få teknikken til at lykkedes med Zoom. 

Plan A, B, C og ….
Nuvel. Vi forsøgte os bagefter med Microsoft Teams, som er en tilsvarende løsning. 
     Hurtigt stod det klart, at plan B i forhold til vores behov, var som at skyde gråspurve med kæmpekanoner. Løsningen viste sig at have væsentlige udfordringer for os på flere planer (læs: problemer). 
     Da vi erfarede, at det tog halvdelen af bestyrelsen 25 minutter at logge på et møde, flere af dem uden lyd, ja så blev den løsning også skrinlagt og et virtuelt møde via Facebook Messenger blev en nødløsning til et bestyrelsesmøde. Vi konkluderede, at heller ikke Teams kunne benyttes til online generalforsamling, når det også drillede en lille bestyrelse.

Udskydelsen
I lyset af vores IT-og tidsmæssige frustrationer drøftede bestyrelsen hvad vi skulle gøre. Enstemmigt blev vi enige om, at vi med ro i sindet kan undlade at afholde en ekstra ordinær generalforsamling og udskyde vores ordinære generalforsamling til uge 44 ved at meddele det via vores sædvanlige informationskanaler.

Sommerlejren er forventes gennemført, men
Mens vores én-dags-arrangement til Den Blå Planet er udskudt, forventer vi ikke at sommerlejren bliver udskudt. MEN. For der er et men. Vi forventer, at det bliver nødvendigt at afvikle sommerlejren i en anden form end sædvanlig.
     Vi indkøber håndsprit og sørger også for at holde god afstand til den tid for når sommeren melder sig kan det stadig være sandsynligt vi skal spritte af eller ikke samles i for store flokke, give knus eller kram. Derfor må man forberede sig på, at grill-aften, sangaften, damefrokost osv. skal afholdes på nye måder.

 

Programmet er uændret
Programmet er uændret, men afvikles i uge 44, dvs. den 31. oktober og 1. november. 
Stedet, Scandic Sydhavnen, København:

Lørdag den 31. oktober
10-10:15      Tjek ind
10:15-10:30 Velkomst og info
10.30-12.00 Resultaterne af Mereo Biopharmas Asteroid-studie for voksne.
                     Jannie Dahl Hals, ph.d. AUH   
12:00-13:30 Frokost
13:30-15:00 Generalforsamling
15:00-15:30 Pause
15:30-16:30 Carsten Juul, Metafied, psykolog.

Om frygten, og det stressende om det at frygte et brud. Baseret på nyeste forskning inden for metakognitiv terapi, der netop kan håndtere bekymringer (der kan udvikle sig til angst og stress).

16:30-17:00 Konstituerende bestyrelsesmøde. 
18:30             Middag

Søndag den 1. november
10.00-11:30   The Back To Life Project

                       Oplæg ved stifter Mikkel Salling Holmgaard
                       www.thebacktolifeproject.com

11.40-12.00   Evaluering
12:00             Skrub-af-sandwich

Hvis man har tilmeldt sig og betalt for årskurset skal man ikke gøre andet. Tilmeldingen flyttes til det senere tidspunkt. Kan man ikke deltage i arrangementet i uge 44 kan få tilmeldingsgebyr refunderet ved at kontakte kassereren, Patrick Lykkegaard, pl@dfoi.dk. Kan man ikke deltage i arrangementet i uge 44 og ønsker at tilmeldingsgebyret doneres vores landsindsamling bedes der også rettes henvendelse til kassereren.

Ved spørgsmål vedr. årskursus, generelforsamlingen og eller hvordan man deltager online, kontakt da formanden eller næstformand. 

 

Vedr. corona
Er man i tvivl om hvordan man skal forholde sig til pandemien skal man følge statens retningslinjer på www.coronasmitte.dk. Har man behov for mere specifik viden om corona i forhold til OI, se da filmen som vi linker til på vores hjemmeside: https://www.dfoi.dk/blog.asp?pid=75 
 

På hele bestyrelsens vegne

Karsten Jensen
formand
kj@dfoi.dk
Tlf.: 20 14 22 36
 

 

Rune Bang Mogensen
næstformand
rbm@dfoi.dk
Tlf.: 25 33 64 09
 

 

Foto: Markus Winkler.