Nyheder

Tilmeld dig årskursus her - generalforsamling - forlænget tilmelding

14.01.2019 22:17 Forfatter: DFOI

Årskursus finder sted den 30.-31. marts 2019 på Trinity i Fredericia og koster hvert A-medlem kr. 400. Børn under 18 er gratis. Mod merbetaling er det muligt at ankomme den 29. marts.

 

Weekendens program

Med forbehold for evt. ændringer
Sidste tilmelding 24. februar 2019.

Tilmeld på nedenstående link:

https://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=21331&navid=24 

Eller - find linket øverst på siden via fanebladet "Medlemmer" og punktet "Medlem login"

Lørdag den 30. marts

10.00-10:15
Tjek ind

10:15-10:30
Velkomst og info

10.30-10.55
OIFE Youth-mødet i Danmark 2018
Hvordan gjorde de – hvad lavede de?
v. Ninna Nielsen, Marie Holm Laursen, Marlene Silas Jensen og Mathilde Medum Nielsen

11.00-12.00
Om god knoglevenlig mad, let, hurtig og nem at lave.
v. Tv-vært Anne Hjernø, kendt fra Anne Mad samt 'Anne & Anders'

12:00-13:30
Frokost

13:30-15:00
Generalforsamling
se dagsorden længere nede

15:00-15:30
Pause

15:30-16:30
Hvad er og hvad kan Sanocenter?
v. Morten Eckerdal Rasmussen, konstitueret afdelingschef, Sanocenter, Middelfart. 

16:30-17:00
Konstituerende bestyrelsesmøde. 

18:30
Middag

 

Søndag den 31. marts

10.00-11:00
"Fra urobetjent til kørestolsbruger"
v. Helle Christiansen Schmidt, formand for RYK 

10.00-11.15
Pause

11.15-12.00
Om små hjælpemidler til køkken o.l. samt til ”aflastning” ved transport.
v. Kis Holm Laursen, DFOI. 

12.00-12.15
Evaluering

12:15
Udlevering af sandwich til hjemrejsen....

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DFOI lørdag den 30. marts 2019 – kl. 13:30, Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Landevej 30, Snoghøj, Fredericia.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning for 2018
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for 2018 
  -   Herunder fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen 
 • Karsten Jensen               (modtager genvalg)
 • Rune Bang Mogensen   (modtager genvalg)
 • Preben Werner Nielsen  (modtager genvalg)
 • Michael Købke                 (modtager genvalg)

  Valg af to suppleanter 
 • pt. Malene Silas Jensen


 • 6.Eventuelt 

Valghandlingen

 • Formand                  (ulige år)
 • 3 medlemmer           (ulige år)
 • 5 medlemmer           (lige år)
 • 2 suppleanter           (hvert år)

Ikke på valg

 • Patrik Lykkegaard, Mads Dyreberg Haldrup, Kristina-Maj Ranch, Marianne Beck og Kate Villadsen.

 

Forslag der ønskes behandlet under pkt.4, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede medlemmer, som er forhindret, kan stemme via fuldmagt. En person kan dog ikke modtage mere end 3 fuldmagter.

Adgang på generalforsamlingen har alle gyldige medlemmer og støttemedlemmer. Det kun A-medlemmer, der har stemmeret – ikke støttemedlemmer.

 

Sommerlejr 2019
- alt optaget...

Du finder muligheden for at tilmelde dig sommerlejren når du logger dig ind på siden under punktet medlemmer.

Der er reserveret 10 huse til børnefamilier, hvor mindst ét medlem under 25 år har OI. Derudover er der 5 huse til personer/familier, der ikke har har familiemedlemmer med OI under 25 år.

Hasle Feriepark, Bornholm Den 21.-28. juli (søndag-søndag) 2019

Egenbetaling pr. familie/hus er for hele ugen kr. 3.000. Hertil skal tillægges transportudgifter og fortæring.
Der optræder desværre en trykfejl i OI-Magasinet vedr. prisen for sommerlejren. Den korrekte pris ér kr. 3.000.

Hasle Feriepark inkluderer: 
Swimmingpool
Børnepool
Beachvolley
Hockeybane
Minigolf
Feriehuse for 4-6 pers.
Beliggenhed i skov
Tæt på sandstrand