Nyheder

Nyt medicinsk studie i Aarhus

25.10.2022 09:59 Forfatter: DFOI

På Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital, starter et klinisk forsøg TOPaZ, hvor effekten af to behandlingsstrategier til forebyggelse af knoglebrud hos voksne med osteogenesis imperfecta (OI) undersøges. 

Forsøget er europæisk, startet i Skotland, og undersøger på nuværende tidspunkt mere end 300 voksne med OI og bliver dermed til dato den største undersøgelse af medicinsk forebyggelse af knoglebrud hos voksne med OI.

I forsøget undersøges om 2 års behandling med teiparatid efterfulgt af én dosis zoledronsyre er bedre til at forebygge knoglebrud sammenlignet med enhver anden standardbehandling, eksempelvis bisfosfonater og/eller kalk og D-vitamin.

Alle følges med skanning af knoglemineralindhold, røntgenbillede af ryggen og rutinemæssige blodprøver samt spørgeskemaer igennem de 2 år. 

Teriparatid er et godkendt lægemiddel, der stimulerer knoglenydannelsen og dermed opbygger ny knogle. Den administreres med en pen, der injiceres under huden én gang daglig. Kendte bivirkninger er kvalme, træthed, forhøjet kolesterol, smerter i bevægeapparatet.

Den vanlige behandling er individuel og justeres i løbet af de 2 år, afhængig af den enkeltes situation.

Ved deltagelse i forsøget, lodtrækkes til enten teriparatid-behandling eller vanlig behandling med 50 pct. sandsynlighed for hver behandlingsstrategi.

Hvem kan deltage? Alle voksne >18 år med enhver form for OI kan deltage, pånær gravide eller kvinder med plan om snarlig graviditet.

Opstart foregår i november måned, 2022. Deltagelse omfatter besøg ved opstart og herefter årligt, samt ved evt. udlevering af teriparatid. 

Er du interesseret i at høre mere om din mulighed for at deltage, så kontakt afdelingslæge, ph.d., Jannie Hald, mail: jahald@rm.dk.