Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af formandskabet og bestyrelsen.

Bestyrelsen består af ni medlemmer og vælges af generalforsamlingen med fem medlemmer i lige år og fire i ulige år. Der vælges to suppleanter hvert år. Suppleanterne deltager ved bestyrelsesmøder..

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger her formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Formand:
Karsten Jensen
Tlf.: 70 20 70 85
Mobil: 20 14 22 36
kj@dfoi.dk

Næstformand:
Kis Holm Laursen
Tlf.: 86 21 95 40
khl@dfoi.dk

Kasserer:
Patrick Lykkegaard
Tlf.: 28 66 24 64
pl@dfoi.dk

Sekretær:
Berit Landbo
Tlf.: 22 54 29 90
bl@dfoi.dk

 

Preben Werner Nielsen
Tlf.: 44 68 42 23
pwn@dfoi.dk

 

 

Mads Dyreberg Haldrup
Tlf.: 61 27 08 03
mdh@dfoi.dk

 

Marianne Beck
Tlf.: 50 84 54 64
mb@dfoi.dk

Kristina-Maj Ranch
Tlf.: 31 44 15 11
kmr@dfoi.dk 

Rune Bang Mogensen
Tlf.: 25 33 64 09
rbm@dfoi.dk

Suppleant

Sonja Dahl Christoffersen
Tlf.: 30 18 16 90
sdc@dfoi.dk

Suppleant

 

Therese Jönsson Hedal
Tlf.: 20 88 98 89
tjh@dfoi.dk

 

 

Regnskab

Foreningens regnskab varetages af: kasserer, Patrick Lykkegaard,  pl@dfoi.dk

DFOI’s revisor skal, i henhold til foreningens vedtægter, være statsautoriseret. Bestyrelsen udpeger revisoren. Foreningens regnskab revideres pt. af Dansk Revision Randers.

Regnskabet fra de seneste år kan herunder downloades som PDF-fil, eller gemmes ved højreklik på link og vælge “Gem destination som…”.

 

Beretninger

Det er formanden, der på den årlige generalforsamling aflægger beretning om bestyrelsens arbejde og foreningsaktiviteter i løbet af det forgangne år.

Download beretningerne som PDF-filer, eller gemme dem ved at højreklikke på det aktuelle år og vælge “Gem destination som…”

 

GemGem

Begivenheder

20.05.17

 • 10:00-12:00 Årskursus 2017 til Voksne (18+)

  Bemærk at du er velkommen til at komme fredag aften inden Årskursus starter, men hotelværelset er ikke inkluderet i prisen. Hvis du er interesseret at få et hotelværelse fredag aften, kan du kontakte Patrick Lykkegaard på pl@dfoi.dk som vil tage kontakte til hotellet for at arrangere det.

 • 10:00-12:00 Årskursus 2017 Børn (Under18)

  Dette er tilmelding til Årskursus 2017 til børn (dvs. 0-17)

08.07.17

 • 15:00-11:00 Sommerlejr 2017

   

15.07.17

 • 15:00-11:00 Sommerlejr 2017

   

27.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

28.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

29.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

30.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85