Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af formandskabet og bestyrelsen.

Bestyrelsen består af ni medlemmer og vælges af generalforsamlingen med fem medlemmer i lige år og fire i ulige år. Der vælges to suppleanter hvert år. Suppleanterne deltager ved bestyrelsesmøder..

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger her formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Formand:
Karsten Jensen
Tlf.: 70 20 70 85
Mobil: 20 14 22 36
kj@dfoi.dk

Næstformand:
Rune Bang Mogensen
Tlf.: 25 33 64 09
rbm@dfoi.dk

Kasserer:
Patrick Lykkegaard
Tlf.: 28 66 24 64
pl@dfoi.dk

Sekretær:
Berit Landbo
Tlf.: 22 54 29 90
bl@dfoi.dk

 

Preben Werner Nielsen
Tlf.: 44 68 42 23
pwn@dfoi.dk

 

 

Mads Dyreberg Haldrup
Tlf.: 61 27 08 03
mdh@dfoi.dk

 

Marianne Beck
Tlf.: 50 84 54 64
mb@dfoi.dk

Kristina-Maj Ranch
Tlf.: 31 44 15 11
kmr@dfoi.dk 

Michael Købke
Tlf.: 23 25 05 77
mk@dfoi.dk

Suppleant

Ann Bette Wulff Kirkebæk
Tlf.: 29 72 53 28
abk@dfoi.dk

Suppleant

Kate Villadsen
Tlf.: 61 60 76 78
kv@dfoi.dk

 

 

Regnskab

Foreningens regnskab varetages af: kasserer, Patrick Lykkegaard,  pl@dfoi.dk

DFOI’s revisor skal, i henhold til foreningens vedtægter, være statsautoriseret. Bestyrelsen udpeger revisoren. Foreningens regnskab revideres pt. af Dansk Revision Randers.

Regnskabet fra de seneste år kan herunder downloades som PDF-fil, eller gemmes ved højreklik på link og vælge “Gem destination som…”.

 

Beretninger

Det er formanden, der på den årlige generalforsamling aflægger beretning om bestyrelsens arbejde og foreningsaktiviteter i løbet af det forgangne år.

Download beretningerne som PDF-filer, eller gemme dem ved at højreklikke på det aktuelle år og vælge “Gem destination som…”

 

GemGem

 

Begivenheder

02.03.18

  • 17:00-10:00 Voksenkursus 2018

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85